تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورها به ایران

تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورها به ایران
تلگرام برای ادامه فعالیت در ایران نیازمند انتقال سرورها به داخل کشور شده اما مدیر این پیام رسان منشأ انتشار این قبیل اخبار را هنوز نمی داند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل تسنیم، روز گذشته هم زمان با افتتاح اولین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی در ایران، مدیر عامل افرانت –متولی این دیتاسنتر- با بیان اینکه تلگرام موظف شده تا پایان سال سرورهایش را به داخل ایران بیاورد در غیر این صورت خدمات دهی آن متوقف می شود، گفت: یکی از شرکت هایی که از آن برای موجودی ظرفیت استعلام شده، ما بودیم.
فریدون قاسم زاده …

تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورها به ایران

تلگرام برای ادامه فعالیت در ایران نیازمند انتقال سرورها به داخل کشور شده اما مدیر این پیام رسان منشأ انتشار این قبیل اخبار را هنوز نمی داند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل تسنیم، روز گذشته هم زمان با افتتاح اولین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی در ایران، مدیر عامل افرانت –متولی این دیتاسنتر- با بیان اینکه تلگرام موظف شده تا پایان سال سرورهایش را به داخل ایران بیاورد در غیر این صورت خدمات دهی آن متوقف می شود، گفت: یکی از شرکت هایی که از آن برای موجودی ظرفیت استعلام شده، ما بودیم.
فریدون قاسم زاده …
تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورها به ایران

فانتزی

تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران

تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران
خبرگزاری آریا-در حالیکه تلگرام برای ادامه فعالیتش در کشور نیازمند انتقال سرورهایش به داخل کشور شده اما مدیر این پیام رسان منشأ انتشار این قبیل اخبار را هنوز نمی داند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، روز گذشته هم زمان با افتتاح اولین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی در ایران، مدیر عامل افرانت –متولی این دیتاسنتر- با بیان اینکه تلگرام موظف شده تا پایان سال سرورهایش را به داخل ایران بیاورد در غیر این صورت خدمات دهی آن متوقف می شود، گفت: یکی از شرکت هایی که از آن برای موجودی ظرفیت استعلام شده، ما بودیم.
فریدون قاسم زاده …

تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران

خبرگزاری آریا-در حالیکه تلگرام برای ادامه فعالیتش در کشور نیازمند انتقال سرورهایش به داخل کشور شده اما مدیر این پیام رسان منشأ انتشار این قبیل اخبار را هنوز نمی داند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، روز گذشته هم زمان با افتتاح اولین دیتاسنتر ابری بخش خصوصی در ایران، مدیر عامل افرانت –متولی این دیتاسنتر- با بیان اینکه تلگرام موظف شده تا پایان سال سرورهایش را به داخل ایران بیاورد در غیر این صورت خدمات دهی آن متوقف می شود، گفت: یکی از شرکت هایی که از آن برای موجودی ظرفیت استعلام شده، ما بودیم.
فریدون قاسم زاده …
تعجب مدیر تلگرام از خبر انتقال سرورهایش به ایران

موبایل دوستان