تصاویر ارسالی به کانال دولت بهار از سلفی با دکتر احمدی نژاد؛ بخش سوم

چندی پیش کانال تلگرام دولت بهار از دوستداران دکتر احمدی نژاد خواست عکس های سلفی و تصاویر شخصی خود از ایشان را ارسال کنند که با استقبال مخاطبان مواجه شد. بخش سوم تصاویر ارسالی توسط اعضای کانال دولت بهار را در ادامه می بینید.

آهنگ جدید

دانلود نرم افزار