اصلاح طلبان و فناوری های تبلیغات

به گزارش نامه نیوز، پیام رسان های موبایلی، شبکه های اجتماعی، کانال های تلگرام، تغییر عکس پروفایل و هم رسانی و… از واژه هایی بود که در این انتخابات زیاد شنیده می شد. اصلاح طلبان توانستند با به کارگیری آخرین فناوری ها و پلت فرم های تبلیغاتی، «لیست امید» را با هزینه ناچیز به دست میلیون ها ایرانی برسانند و آنها را بسیج کنند. از میان پلت فرم های جدید که برای اولین بار در تبلیغات این دوره استفاده شد به شش نمونه اشاره می کنم:
۱- کانال های تلگرامی: در انتخابات ۹۴ مهم ترین کاری که ستادهای انتخاباتی در ادوا …

علم و فناوری

استخدام ایران