سرقت به شیوه بیهوشی در پوشش پرستار

سرقت به شیوه بیهوشی در پوشش پرستار
ز نی که به قصد انتقام از دوست سابق خود اقدام به فحاشی و تهمت علیه وی با عناوین جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری آمل دستگیر شد.
به گزارش مهر سرهنگ ولی الله گنجیان فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: در پی ارائه مرجوعه قضایی از سوی یکی از شهروندان خانم، مبنی بر این که شخصی ناشناس اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه وی در شبکه اجتماعی تلگرام می کند، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان آمل افزود: با بررسی های فنی و اطلاعاتی متهم که یکی از …

سرقت به شیوه بیهوشی در پوشش پرستار

ز نی که به قصد انتقام از دوست سابق خود اقدام به فحاشی و تهمت علیه وی با عناوین جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری آمل دستگیر شد.
به گزارش مهر سرهنگ ولی الله گنجیان فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: در پی ارائه مرجوعه قضایی از سوی یکی از شهروندان خانم، مبنی بر این که شخصی ناشناس اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز علیه وی در شبکه اجتماعی تلگرام می کند، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.فرمانده انتظامی شهرستان آمل افزود: با بررسی های فنی و اطلاعاتی متهم که یکی از …
سرقت به شیوه بیهوشی در پوشش پرستار

اخبار دنیای دیجیتال