تهدید داعش به بمب گذاری در مسابقه انتخاب دختر شایسته سال

تهدید داعش به بمب گذاری در مسابقه انتخاب دختر شایسته سال
به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مسابقه دختر شایسته سال 2016 امسال در کشور فیلیپین برگزار می شود و گروهک تروریستی داعش برگزارکنندگان این مسابقه را تهدید به بمب گذاری کرد.
30 ژانویه 2017 زمان دقیق برگزاری این مسابقه است. فیلیپین کشوری کاتولیک است و اسلام دومین دین پرطرفدار آن است. داعش در فیلمی ویدئویی که به تلگرام یکی از افراطیون فیلیپینی فرستاده گفته است “این بمب را برای شایسته ترین دختر 2016 می سازد”.
انتشار این خبر نگرانی هایی را در میان برگزارکنندگان این مراس …

تهدید داعش به بمب گذاری در مسابقه انتخاب دختر شایسته سال

به گزارش خبرنگار اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ مسابقه دختر شایسته سال 2016 امسال در کشور فیلیپین برگزار می شود و گروهک تروریستی داعش برگزارکنندگان این مسابقه را تهدید به بمب گذاری کرد.
30 ژانویه 2017 زمان دقیق برگزاری این مسابقه است. فیلیپین کشوری کاتولیک است و اسلام دومین دین پرطرفدار آن است. داعش در فیلمی ویدئویی که به تلگرام یکی از افراطیون فیلیپینی فرستاده گفته است “این بمب را برای شایسته ترین دختر 2016 می سازد”.
انتشار این خبر نگرانی هایی را در میان برگزارکنندگان این مراس …
تهدید داعش به بمب گذاری در مسابقه انتخاب دختر شایسته سال