قتل همسر به خاطر عضویت در گروه های تلگرامی+عکس

قتل همسر به خاطر عضویت در گروه های تلگرامی+عکس
پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ مرد میانسال پس از کشتن همسرش به خاطر عضویت در تلگرام با مراجعه به پلیس خود را تسلیم کرد.

قتل همسر به خاطر عضویت در گروه های تلگرامی+عکس

پایگاه خبری-تحلیلی زریان؛ مرد میانسال پس از کشتن همسرش به خاطر عضویت در تلگرام با مراجعه به پلیس خود را تسلیم کرد.
قتل همسر به خاطر عضویت در گروه های تلگرامی+عکس

بازی