مهاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!/بازیکنان تیم باید برای رسیدن به تیم ملی تلاش کنند

مهاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!/بازیکنان تیم باید برای رسیدن به تیم ملی تلاش کنند
رضا مهاجری در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، درباره هک شدن صفحه تلگرامش ساعاتی قبل از بازی پدیده و سایپا گفت: در حال سوار شدن به اتوبوس بودیم و می خواستیم به استادیوم برویم که یکی از دوستانم با من تماس گرفت و درخواست شماره کارت کرد. وقتی از او دلیل این کار را پرسیدم او به من گفت که مگر خودت در تلگرام درخواست کمک مالی نکرده بودی؟! من گفتم نه این کار را نکردم و این مساله باعث شد تا تماس های زیادی با من گرفته شود و همه درخواست شماره کارت می کردند. فهمیدم که تلگرامم هک شده و از طریق پسرم …

مهاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!/بازیکنان تیم باید برای رسیدن به تیم ملی تلاش کنند

رضا مهاجری در گفت وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس ، درباره هک شدن صفحه تلگرامش ساعاتی قبل از بازی پدیده و سایپا گفت: در حال سوار شدن به اتوبوس بودیم و می خواستیم به استادیوم برویم که یکی از دوستانم با من تماس گرفت و درخواست شماره کارت کرد. وقتی از او دلیل این کار را پرسیدم او به من گفت که مگر خودت در تلگرام درخواست کمک مالی نکرده بودی؟! من گفتم نه این کار را نکردم و این مساله باعث شد تا تماس های زیادی با من گرفته شود و همه درخواست شماره کارت می کردند. فهمیدم که تلگرامم هک شده و از طریق پسرم …
مهاجری: بازیکنانم به حساب هکر تلگرامم پول ریخته اند!/بازیکنان تیم باید برای رسیدن به تیم ملی تلاش کنند

نفت آموزش پرورش دولتی