مسابقه بزرگ عکاسی با موضوع نوروز

مسابقه بزرگ عکاسی با موضوع نوروز
برترین عکس نوروز 95

برترین عکس نوروز 95
نفر اول یک سکه بهار آزادی
نفر دوم نیم سکه بهار آزادی
نفر سوم ربع سکه بهار آزادی
10جایزه نفیس دیگر برای سایر برندگان
مهلت ارسال تا 30 فروردین از طریق کانال تلگرام
telegram.me/atlasnews

مسابقه بزرگ عکاسی با موضوع نوروز

برترین عکس نوروز 95

برترین عکس نوروز 95
نفر اول یک سکه بهار آزادی
نفر دوم نیم سکه بهار آزادی
نفر سوم ربع سکه بهار آزادی
10جایزه نفیس دیگر برای سایر برندگان
مهلت ارسال تا 30 فروردین از طریق کانال تلگرام
telegram.me/atlasnews
مسابقه بزرگ عکاسی با موضوع نوروز

خبر دانشجویی

شهرداری