بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت
امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام 22 میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.

بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

امروز طبق اعلام مدیر نرم افزار پیام رسان تلگرام 22 میلیون ایرانی از آن استفاده می کنند، نرم افزاری که مدیریت و اجرای آن در دست دشمن است و در آن کانال هایی وجود دارد که رسما به پیغمبر(ص) و ائمه اطهار فحاشی می شود.
بدحجابی گناهی بدتر از اختلاس است/ نابه کارترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

فروش بک لینک