علم الهدی: بدترین توطئه های دشمن در انتخابات، از طریق تلگرام صورت گرفت

علم الهدی: بدترین توطئه های دشمن در انتخابات، از طریق تلگرام صورت گرفت
به گزارش نامه نیوز، آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه 36 سال قبل در چنین روزی آمریکا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد، اظهار کرد: این اتفاق به خاطر تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بود که امام خمینی(ره) از آن اتفاق به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.
وی ادامه داد: به مجرد قطع روابط آمریکا با ایران، امام خمینی(ره) جمله ای راهبردی گفتند که در واقع برای همه نسل ها ماهیت آمریکا را روشن کرد، ایشان گفتند …

علم الهدی: بدترین توطئه های دشمن در انتخابات، از طریق تلگرام صورت گرفت

به گزارش نامه نیوز، آیت الله سیداحمد علم الهدی ظهر امروز در خطبه های عبادی سیاسی نماز جمعه مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه 36 سال قبل در چنین روزی آمریکا روابط سیاسی خود را با ایران قطع کرد، اظهار کرد: این اتفاق به خاطر تسخیر لانه جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام بود که امام خمینی(ره) از آن اتفاق به عنوان انقلاب دوم یاد کردند.
وی ادامه داد: به مجرد قطع روابط آمریکا با ایران، امام خمینی(ره) جمله ای راهبردی گفتند که در واقع برای همه نسل ها ماهیت آمریکا را روشن کرد، ایشان گفتند …
علم الهدی: بدترین توطئه های دشمن در انتخابات، از طریق تلگرام صورت گرفت

فروش بک لینک

بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت
به گزارش خبرنگار شهرآراآنلاین، آیت الله سید احمد علم الهدی روز گذشته در خطبه های نماز مشهد در جوار بارگاه منور رضوی با تبریک میلاد امام باقر(ع) اظهار کرد: بیست فروردین ماه سالروز قطع روابط سیاسی آمریکا با ایران در برابر تهاجم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسی آمریکا است که امام راحل آن را انقلاب دوم نامیدند.
وی افزود: امام بزرگوار پس اعلام قطع روابط آمریکا با ایران فرمودند ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ رابطه آمریکا با ما رابطه گرگ با میش است؛ این جمله راهبردی برای تمامی نسل ها، …

بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

به گزارش خبرنگار شهرآراآنلاین، آیت الله سید احمد علم الهدی روز گذشته در خطبه های نماز مشهد در جوار بارگاه منور رضوی با تبریک میلاد امام باقر(ع) اظهار کرد: بیست فروردین ماه سالروز قطع روابط سیاسی آمریکا با ایران در برابر تهاجم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به لانه جاسوسی آمریکا است که امام راحل آن را انقلاب دوم نامیدند.
وی افزود: امام بزرگوار پس اعلام قطع روابط آمریکا با ایران فرمودند ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ رابطه آمریکا با ما رابطه گرگ با میش است؛ این جمله راهبردی برای تمامی نسل ها، …
بدترین توطئه های دشمن در انتخابات از طریق تلگرام صورت گرفت

فروش بک لینک