شغل دروازه بان سابق پرسپولیس+تصاویر

شغل دروازه بان سابق پرسپولیس+تصاویر
به گزارش «پرشین خودرو»، با مشاهده تصاویر بارگذاری شده در صفحه اینستاگرام وحید قلیچ دروازه بان اسبق تیم پرسپولیس مشاهد می شود که این فرد یا در مکانیکی کار می کند یا علاقه بسیار زیادی به خودرو و تعمیر آن دارد. وی تاکنون مصاحبه ای در این باب نداشته است که رابطه خود با این تعمیرگاه را بیان کند .

گفتنی است؛ وحیدقلیچ متولد۱۳۳۶ در تهران دروازه بان سابق پرسپولیس است که در ۱۲ سال حضور خود در پرسپولیس در ۱۷۶ بازی به میدان رفته است. 
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشی …

شغل دروازه بان سابق پرسپولیس+تصاویر

به گزارش «پرشین خودرو»، با مشاهده تصاویر بارگذاری شده در صفحه اینستاگرام وحید قلیچ دروازه بان اسبق تیم پرسپولیس مشاهد می شود که این فرد یا در مکانیکی کار می کند یا علاقه بسیار زیادی به خودرو و تعمیر آن دارد. وی تاکنون مصاحبه ای در این باب نداشته است که رابطه خود با این تعمیرگاه را بیان کند .

گفتنی است؛ وحیدقلیچ متولد۱۳۳۶ در تهران دروازه بان سابق پرسپولیس است که در ۱۲ سال حضور خود در پرسپولیس در ۱۷۶ بازی به میدان رفته است. 
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشی …
شغل دروازه بان سابق پرسپولیس+تصاویر

خرم خبر