باجگیری ناکام از دخترجوان با تهدید به انتشار مطالب خلاف اخلاق در تلگرام

باجگیری ناکام از دخترجوان با تهدید به انتشار مطالب خلاف اخلاق در تلگرام
یک تبهکار که در تلگرام با تهدید دختر جوان نقشه باجگیری ۷۰ میلیونی طراحی کرده بود به دام افتاد.
به گزارش روزنامه ایران، سرهنگ محمدخانی، رئیس پلیس فتای استان گیلان اظهار کرد: دختری ۲۴ ساله در رشت با شکایتی مبنی بر تهدید به افشای اسرار و مطالب خلاف عفت عمومی علیه وی در تلگرام و درخواست ۷۰۰ میلیون ریالی توسط عامل تهدید، خواستار ردیابی مرد تبهکار شد.
وی افزود: با پی جویی های فنی و پلیسی، عامل این تهدیدات در تلگرام دستگیر شد. سرهنگ محمدخانی گفت: مرد ۲۸ ساله خیلی زود جرم خود را به گردن گرفت.

باجگیری ناکام از دخترجوان با تهدید به انتشار مطالب خلاف اخلاق در تلگرام

یک تبهکار که در تلگرام با تهدید دختر جوان نقشه باجگیری ۷۰ میلیونی طراحی کرده بود به دام افتاد.
به گزارش روزنامه ایران، سرهنگ محمدخانی، رئیس پلیس فتای استان گیلان اظهار کرد: دختری ۲۴ ساله در رشت با شکایتی مبنی بر تهدید به افشای اسرار و مطالب خلاف عفت عمومی علیه وی در تلگرام و درخواست ۷۰۰ میلیون ریالی توسط عامل تهدید، خواستار ردیابی مرد تبهکار شد.
وی افزود: با پی جویی های فنی و پلیسی، عامل این تهدیدات در تلگرام دستگیر شد. سرهنگ محمدخانی گفت: مرد ۲۸ ساله خیلی زود جرم خود را به گردن گرفت.
باجگیری ناکام از دخترجوان با تهدید به انتشار مطالب خلاف اخلاق در تلگرام

بک لینک رنک 8