توسعه با سپر و باتوم

توسعه با سپر و باتوم
حسین قاسمی در کانال تلگرام خود به مصاحبه حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در گفتگو با ماهنامه صبح (آذرماه ۱۳۷۵)و بخشی از برنامه های دولت سازندگی هاشمی برای مقابله با اعتراضات به تبعات برنامه تعدیل وتوسعه اقتصادی اشاره کرده است.

توسعه با سپر و باتوم

حسین قاسمی در کانال تلگرام خود به مصاحبه حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری در گفتگو با ماهنامه صبح (آذرماه ۱۳۷۵)و بخشی از برنامه های دولت سازندگی هاشمی برای مقابله با اعتراضات به تبعات برنامه تعدیل وتوسعه اقتصادی اشاره کرده است.
توسعه با سپر و باتوم

فروش بک لینک

فیلم سریال آهنگ