بدبیاری ایرانسل کامل شد

بدبیاری ایرانسل کامل شد
اپراتور دوم ارتباطی واقعا این روزها بدآورده و بعد از ماجرای افشای اطلاعات مشترکان آن، با اقدامی که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خبرساز شده، بار دیگر زیر تیغ رفت.
موبنا – خبر افشای اطلاعات چندین میلیون مشترک ایرانسل و انتشار رایگان آنها از طریق روباتی در تلگرام، طی روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه های داخلی و بعضا خارجی قرار گرفته است.
این ماجرا تقریبا با ارسال پیامک به کلیه مشترکان اپراتور اول و اعلام اینکه هیچگونه خطری شامل حال دیتابیس همراه اول نشده و جای نگرانی نیست، به گوش همه مردم موبای …

بدبیاری ایرانسل کامل شد

اپراتور دوم ارتباطی واقعا این روزها بدآورده و بعد از ماجرای افشای اطلاعات مشترکان آن، با اقدامی که در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی خبرساز شده، بار دیگر زیر تیغ رفت.
موبنا – خبر افشای اطلاعات چندین میلیون مشترک ایرانسل و انتشار رایگان آنها از طریق روباتی در تلگرام، طی روزهای اخیر در صدر اخبار رسانه های داخلی و بعضا خارجی قرار گرفته است.
این ماجرا تقریبا با ارسال پیامک به کلیه مشترکان اپراتور اول و اعلام اینکه هیچگونه خطری شامل حال دیتابیس همراه اول نشده و جای نگرانی نیست، به گوش همه مردم موبای …
بدبیاری ایرانسل کامل شد

پسورد نود 32 ورژن 7

تلگرام