سکوت ایرانسل شکست اما زیر بار نرفت + فیلم

سکوت ایرانسل شکست اما زیر بار نرفت + فیلم
5 روز بعد از رسانه ای شدن ماجرای لو رفتن اطلاعات مشترکین ایرانسل در تلگرام این شرکت گفت سیستم های اطلاعاتی مشترکان آنقدر استاندارد و ایمن که تا الان هیچوقت هک نشده است.

سکوت ایرانسل شکست اما زیر بار نرفت + فیلم

5 روز بعد از رسانه ای شدن ماجرای لو رفتن اطلاعات مشترکین ایرانسل در تلگرام این شرکت گفت سیستم های اطلاعاتی مشترکان آنقدر استاندارد و ایمن که تا الان هیچوقت هک نشده است.
سکوت ایرانسل شکست اما زیر بار نرفت + فیلم

آپديت نود 32 روزانه

استخدام آموزش و پرورش