جزییات فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل

جزییات فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل
ایرانسل دوباره با چالش لو رفتن دیتابیس اطلاعات مشترکان خود روبرو شده است. این زخم کهنه با راه اندازی ربات ایرانسل در تلگرام دوباره تازه شد. اما قضیه از چه قرار است و چه اقداماتی در این زمینه شده است؟
به گزارش زومیت، فاش شدن دیتابیس ایرانسل قضیه ی تازه ای نیست. هر چند ربات دیتابیس ایرانسل دوباره این زخم کهنه را تازه کرد، اما این موضوع پیش از این وجود داشته است و حتی پلیس فتا را مجبور به عملیات های زیاد و هشدار به سایت های مختلف کرده است.
فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل از کجا آغاز شد؟
از آغاز فروش ی …

جزییات فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل

ایرانسل دوباره با چالش لو رفتن دیتابیس اطلاعات مشترکان خود روبرو شده است. این زخم کهنه با راه اندازی ربات ایرانسل در تلگرام دوباره تازه شد. اما قضیه از چه قرار است و چه اقداماتی در این زمینه شده است؟
به گزارش زومیت، فاش شدن دیتابیس ایرانسل قضیه ی تازه ای نیست. هر چند ربات دیتابیس ایرانسل دوباره این زخم کهنه را تازه کرد، اما این موضوع پیش از این وجود داشته است و حتی پلیس فتا را مجبور به عملیات های زیاد و هشدار به سایت های مختلف کرده است.
فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل از کجا آغاز شد؟
از آغاز فروش ی …
جزییات فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل

ساخت بنر