هایلایت: از شایعه ریشه ایرانی نام اندروید نوقا تا فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل

هایلایت: از شایعه ریشه ایرانی نام اندروید نوقا تا فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل
در هایلایت امروز از فاش شدن دیتابیس ایرانسل و اتصال آن به باتی در تلگرام خواهیم گفت که می توانست اطلاعات کاربران این اپراتور را به طور کامل و با دادن شماره تلفن فرد موردنظر فاش کند و البته به ایرانی بودن یا نبودن نام اندروید نوقا نیز خواهیم پرداخت پس برای مرور اخبار مهم روز گذشته با قسمت یازدهم هایلایت همراه باشید.

هایلایت: از شایعه ریشه ایرانی نام اندروید نوقا تا فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل

در هایلایت امروز از فاش شدن دیتابیس ایرانسل و اتصال آن به باتی در تلگرام خواهیم گفت که می توانست اطلاعات کاربران این اپراتور را به طور کامل و با دادن شماره تلفن فرد موردنظر فاش کند و البته به ایرانی بودن یا نبودن نام اندروید نوقا نیز خواهیم پرداخت پس برای مرور اخبار مهم روز گذشته با قسمت یازدهم هایلایت همراه باشید.
هایلایت: از شایعه ریشه ایرانی نام اندروید نوقا تا فاش شدن اطلاعات مشترکان ایرانسل

آخرین اخبار ورزشی