ناسزاگویی مدیر گروه تلگرامی به قهرمان پرورش اندام

ناسزاگویی مدیر گروه تلگرامی به قهرمان پرورش اندام
قهرمان پرورش اندام و برادرش از سوی مدیر گروهی در تلگرام هدف ناسزاگویی قرار گرفت.
سرهنگ «اکبر امینی» رئیس پلیس سایبری استان همدان با اعلام این خبر گفت: با مراجعه یک همدانی و ارائه شکایتی مبنی بر توهین و ناسزاگویی، موضوع در دستور کار قرار گرفت. رئیس پلیس فتای همدان در ادامه گفت: در تحقیقات مشخص شد مزاحم، دو برادر را در گروهی تلگرامی اضافه کرده است و یکی از برادران که از ورزشکاران قهرمان و دارای مدال رشته پرورش اندام بوده عکس های ورزشی خود را در گروه به اشتراک می گذارد که با واکنش تند مدیر گروه و …

ناسزاگویی مدیر گروه تلگرامی به قهرمان پرورش اندام

قهرمان پرورش اندام و برادرش از سوی مدیر گروهی در تلگرام هدف ناسزاگویی قرار گرفت.
سرهنگ «اکبر امینی» رئیس پلیس سایبری استان همدان با اعلام این خبر گفت: با مراجعه یک همدانی و ارائه شکایتی مبنی بر توهین و ناسزاگویی، موضوع در دستور کار قرار گرفت. رئیس پلیس فتای همدان در ادامه گفت: در تحقیقات مشخص شد مزاحم، دو برادر را در گروهی تلگرامی اضافه کرده است و یکی از برادران که از ورزشکاران قهرمان و دارای مدال رشته پرورش اندام بوده عکس های ورزشی خود را در گروه به اشتراک می گذارد که با واکنش تند مدیر گروه و …
ناسزاگویی مدیر گروه تلگرامی به قهرمان پرورش اندام

آپدیت نود 32 ورژن 4

گوشی موبایل