انتشار لیست غیر رسمی کاندیداهای معترض تایید صلاحیت شده برای مجلس

کانال تلگرام روزنامه ایران نوشت: برخی منابع ،لیست افراد تایید صلاحیت شده را به عنوان لیست غیر رسمی منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری «تیک»، این اسامی به شرح زیر است:
تهران: محسن مهرعلیزاده، علی مطهری، مرتضی اشراقی، محمد اشرفی اصفهانی، محمود میرلوحی، الیاس حضرتی، محسن رهامی، محمد علی وکیلی، فاطمه مقیمی، جواد اطاعت، پروانه مافی، مرجان کاووسی، مهدی نادمی، مجیدفراهانی، سجادسالک، عباس علیخانی، رسول منتجب نیا
زنجان: افضل موسوی، ساعده سیما
ایلام: داریوش قنبری
کرمان: ابراهیم جهانگیری، محمدعلی کریمی، علی …

اتوبیوگرافی

آگهی استخدام