قابلیت اصلی و فراموش شده تلگرام؛ گفتگوی امن

قابلیت اصلی و فراموش شده تلگرام؛ گفتگوی امن

این روز ها در میان ایرانی ها استفاده از تلگرام بسیار باب شده است، تلگرام جای تمامی ابزار های گفتگو و حتی ایمیل را گرفته و از هر دری می توان در کانال های آن مطلب پیدا کرد. به هر مغازه و سازمان و گروهی که سر می زنید خبری از کانال تلگرام است و همه جا لینک ها و عنوان های جدید با آمار و ارقام فالوئر ها مقایسه و بررسی می شود.

اس ام اس

بک لینک رنک 5