مهدیه الهی قمشه ای درگذشت

مهدیه الهی قمشه ای درگذشت
مهدیه الهی قمشه ای درگذشت.
به گزارش ایسکانیوز افشین علا شاعر در کانال تلگرام خود از درگذشت مهدیه الهی قمشه ای شاعر، مولوی شناس و محقق ادبیات عرفانی خبر داد.
مهدیه الهی قمشه ای از سن کودکی در خدمت پدر خود مهدی الهی قمشه ای، به شعر و ادب علاقه مند شده و شعر می خوانده و با مثنوی الاطفال آشنا شده بود. حسین الهی قمشه ای و مرتضی الهی قمشه ای نیز برادران ایشان بودند.

مهدیه الهی قمشه ای درگذشت

مهدیه الهی قمشه ای درگذشت.
به گزارش ایسکانیوز افشین علا شاعر در کانال تلگرام خود از درگذشت مهدیه الهی قمشه ای شاعر، مولوی شناس و محقق ادبیات عرفانی خبر داد.
مهدیه الهی قمشه ای از سن کودکی در خدمت پدر خود مهدی الهی قمشه ای، به شعر و ادب علاقه مند شده و شعر می خوانده و با مثنوی الاطفال آشنا شده بود. حسین الهی قمشه ای و مرتضی الهی قمشه ای نیز برادران ایشان بودند.
مهدیه الهی قمشه ای درگذشت

بک لینک رنک 1

آهنگ جدید