دستور العمل بانک مرکزی ترکیه برای تجارت ریالی با ایران

دستور العمل بانک مرکزی ترکیه برای تجارت ریالی با ایران
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی کشورش خبر داد که بر مبنای آن، امور بانکی بین دوکشور با ریال ایران ولیرترکیه انجام خواهد شد.
به گزارش راسخون به نقل از تسنیم، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: تمهیداتی اندیشیده شده تا مبادلات بانکی ایران و ترکیه با پول دو کشور تسهیل شود. اردال باحچیوان رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک …

دستور العمل بانک مرکزی ترکیه برای تجارت ریالی با ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی کشورش خبر داد که بر مبنای آن، امور بانکی بین دوکشور با ریال ایران ولیرترکیه انجام خواهد شد.
به گزارش راسخون به نقل از تسنیم، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: تمهیداتی اندیشیده شده تا مبادلات بانکی ایران و ترکیه با پول دو کشور تسهیل شود. اردال باحچیوان رئیس اتاق صنایع استانبول که اوایل این هفته به تهران سفر کرده بود، از ابلاغ دستورالعمل بانک …
دستور العمل بانک مرکزی ترکیه برای تجارت ریالی با ایران

فروش بک لینک

پرس نیوز