عامل اصلی افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل دستگیر شد

عامل اصلی افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل دستگیر شد
همان طور که حتماً در خبرها شنیده اید مدتی پیش دیتابیسی از اطلاعات شخصی کاربران اپراتور دوم ایرانسل درز کرده بود و اخیراً نیز روباتی در تلگرام به انتشار آن ها می پرداخت. اما ظاهراً عامل انتشار این اطلاعات دستگیر شده و معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا نیز در این باره گفته اعلام کرده است که بیشتر اطلاعات مربوط به سیم کارت های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده است.

عامل اصلی افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل دستگیر شد

همان طور که حتماً در خبرها شنیده اید مدتی پیش دیتابیسی از اطلاعات شخصی کاربران اپراتور دوم ایرانسل درز کرده بود و اخیراً نیز روباتی در تلگرام به انتشار آن ها می پرداخت. اما ظاهراً عامل انتشار این اطلاعات دستگیر شده و معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا نیز در این باره گفته اعلام کرده است که بیشتر اطلاعات مربوط به سیم کارت های سوخته و اطلاعات تاریخ مصرف گذشته بوده است.
عامل اصلی افشای اطلاعات مشترکین ایرانسل دستگیر شد

موزیک جوان