چه اتفاقی برای 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام افتاد؟

چه اتفاقی برای 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام افتاد؟
وکیل ملت: همانطور که همه ما در خبرها شنیدیم، چند هکر ایرانی توانستند به اکانت 15 میلیون از کاربران دسترسی پیدا کنند. اما چطور چنین کاری ممکن است؟ آیا تلگرام به حد کافی امن نیست؟ در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم و این سوالات را پاسخ می دهیم.

چه اتفاقی برای 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام افتاد؟

وکیل ملت: همانطور که همه ما در خبرها شنیدیم، چند هکر ایرانی توانستند به اکانت 15 میلیون از کاربران دسترسی پیدا کنند. اما چطور چنین کاری ممکن است؟ آیا تلگرام به حد کافی امن نیست؟ در ادامه این موضوع را بررسی می کنیم و این سوالات را پاسخ می دهیم.
چه اتفاقی برای 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام افتاد؟

عکس های جدید