اعلام موجودیت جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در استان اصفهان

اعلام موجودیت جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در استان اصفهان
همزمان با سراسر کشور و همگام با استان های دیگر، جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در استان اصفهان نیز اعلام موجودیت کرد.
لازم به ذکر است که این جبهه در استان های دیگر کشور نیز اعلام موجودیت کرده و در حرکات قبلی مانند مسدود کردن کانال های مستهجن تلگرام و یا لو دادن شماره تلفن 5 هزار کاربر مستهجن نگار اینستاگرام تا بحال موفق بوده است.
بیانیه جمعی از فعالان مجازی استان اصفهان که اقدام به راه اندازی این جبهه در این استان نموده اند در اختیار رویش نیوز قرار گرفته است که در ادامه می آید:
بسم …

اعلام موجودیت جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در استان اصفهان

همزمان با سراسر کشور و همگام با استان های دیگر، جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در استان اصفهان نیز اعلام موجودیت کرد.
لازم به ذکر است که این جبهه در استان های دیگر کشور نیز اعلام موجودیت کرده و در حرکات قبلی مانند مسدود کردن کانال های مستهجن تلگرام و یا لو دادن شماره تلفن 5 هزار کاربر مستهجن نگار اینستاگرام تا بحال موفق بوده است.
بیانیه جمعی از فعالان مجازی استان اصفهان که اقدام به راه اندازی این جبهه در این استان نموده اند در اختیار رویش نیوز قرار گرفته است که در ادامه می آید:
بسم …
اعلام موجودیت جبهه مردمی مبارزه با فساد در فضای مجازی در استان اصفهان

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان