اعلام آمادگی برای تدریس رایگان اصول و مبانی اقتصاد به معاون اول روحانی

اعلام آمادگی برای تدریس رایگان اصول و مبانی اقتصاد به معاون اول روحانی
در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری درباره «خسارات ارزی در دولت قبل»، پروفسور عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس دفتر حسن روحانی آموزش دهد.

اعلام آمادگی برای تدریس رایگان اصول و مبانی اقتصاد به معاون اول روحانی

در پی انتشار فایل صوتی سخنان اسحاق جهانگیری درباره «خسارات ارزی در دولت قبل»، پروفسور عبدالله صوفی استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین با انتشار متنی در تلگرام، اعلام کرد حاضر است اصول و مبانی اقتصاد را به رایگان به معاون اول و رئیس دفتر حسن روحانی آموزش دهد.
اعلام آمادگی برای تدریس رایگان اصول و مبانی اقتصاد به معاون اول روحانی

bluray movie download

مدرسه