راز نشت اطلاعات مشترکان تلفن همراه چیست؟

راز نشت اطلاعات مشترکان تلفن همراه چیست؟
خبر انتشار و لو رفتن اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه در هفته های گذشته، به سر تیتر بسیاری از رسانه ها تبدیل شد،پشت پرده چنین وقایعی در این گزارش بررسی می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،موضوع لو رفتن و نشت اطلاعات شخصی و خصوصی افراد از شبکه های اجتماعی،ایمیل،اپراتور تلفن همراه و…همواره از موضوعاتی به شمار می رود که می تواند با حساسیت ها و نگرانی هایی جدی،در افکار و اذهان عمومی همراه شود.
در آخرین نمونه این اتفاق، روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعا …

راز نشت اطلاعات مشترکان تلفن همراه چیست؟

خبر انتشار و لو رفتن اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه در هفته های گذشته، به سر تیتر بسیاری از رسانه ها تبدیل شد،پشت پرده چنین وقایعی در این گزارش بررسی می شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،موضوع لو رفتن و نشت اطلاعات شخصی و خصوصی افراد از شبکه های اجتماعی،ایمیل،اپراتور تلفن همراه و…همواره از موضوعاتی به شمار می رود که می تواند با حساسیت ها و نگرانی هایی جدی،در افکار و اذهان عمومی همراه شود.
در آخرین نمونه این اتفاق، روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای اطلاعا …
راز نشت اطلاعات مشترکان تلفن همراه چیست؟

استخدام