فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها دستگیر شد

فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها دستگیر شد
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا از دستگیری عامل ایجاد کننده ربات در شبکه های اجتماعی تلگرام برای انتشار اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل خبر داد.

فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها دستگیر شد

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا از دستگیری عامل ایجاد کننده ربات در شبکه های اجتماعی تلگرام برای انتشار اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل خبر داد.
فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها دستگیر شد

تکست آهنگ