کاندیداهای اصلاح طلب از شایعه تا تکذیب

سایت خبری تحلیلی اندیشه ها: یک جریان خاص با اتکا به اعتبار و وثوق خبر فرید مدرسی که امروز توسط مطهری تایید شد لیستی از اصلاح طلبان ساخت و موج از هیجان را برانگیخت به خصوص این که این لیست در سطح گسترده در تلگرام منتشر شد. ترکیب عجیبی لیست در همان نگاه اول پرسسش های زیادی را در ذهن ایجاد می کرد.

خرم خبر

اسکای نیوز