اشتغال زایی تلگرام در ایران/ گلایه یک مقام انتظامی از فراوانی نزاع و درگیری در یک استان/ خطرات افزایش جمعیت مجردان ایرانی

«ساعت صفر» زمانی است برای شنیدن ناشنیده ها. «ساعت صفر» برای کسانی است که وقت خواندن ندارند، ولی وقت شنیدن دارند و علاقه دارند ناشنیده هایی دیگری همچون: استانداردسازی استاندارد ایران؛ نامه اعتراضی سیروان خسروی به وزیر ارشاد؛ استاندارهایی که نادیده گرفته می شود؛ را بشنوند.

سپهر نیوز

ترانه