۹۵ درصد درخواست ها در بحث کنترل شبکه های مجازی عملی نشده است

۹۵ درصد درخواست ها در بحث کنترل شبکه های مجازی عملی نشده است
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به رایزنی با مسئولان شبکه تلگرام گفت: از مجموع ۱۰۰ درخواست ما از مدیران شبکه تلگرام تنها شش مورد قبول شده و بیش از ۹۵ درصد خواسته ها عملی نشده است.

۹۵ درصد درخواست ها در بحث کنترل شبکه های مجازی عملی نشده است

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به رایزنی با مسئولان شبکه تلگرام گفت: از مجموع ۱۰۰ درخواست ما از مدیران شبکه تلگرام تنها شش مورد قبول شده و بیش از ۹۵ درصد خواسته ها عملی نشده است.
۹۵ درصد درخواست ها در بحث کنترل شبکه های مجازی عملی نشده است

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی