چرا تلگرام جزیی از زندگی روزمره ما شده است؟

چرا تلگرام جزیی از زندگی روزمره ما شده است؟
اگر به دنبال یک پیام رسان موبایلی که با استقبال مردم جهان مواجه شده هستید بی شک آن واتس اپ است که اکنون کاربرانش در جهان یک میلیارد نفر شده اند. اما موضوع جالب اینجاست که این برنامه در ایران با استقبال کمتری مواجه شده و ایرانی ها از برنامه تلگرام بیشتر استفاده می کنند. دلیل این استقبال چیست و چرا ایرانی ها برای زندگی در فضای مجازی، تلگرام را انتخاب کرده اند؟
در یکی دو سال اخیر، با فراگیر شدن تلفن های همراه هوشمند و افزایش نسبی سرعت اینترنت، نگاه قاطبه مردم ایران از سایر رسانه ها از روزنامه، مجله و …

چرا تلگرام جزیی از زندگی روزمره ما شده است؟

اگر به دنبال یک پیام رسان موبایلی که با استقبال مردم جهان مواجه شده هستید بی شک آن واتس اپ است که اکنون کاربرانش در جهان یک میلیارد نفر شده اند. اما موضوع جالب اینجاست که این برنامه در ایران با استقبال کمتری مواجه شده و ایرانی ها از برنامه تلگرام بیشتر استفاده می کنند. دلیل این استقبال چیست و چرا ایرانی ها برای زندگی در فضای مجازی، تلگرام را انتخاب کرده اند؟
در یکی دو سال اخیر، با فراگیر شدن تلفن های همراه هوشمند و افزایش نسبی سرعت اینترنت، نگاه قاطبه مردم ایران از سایر رسانه ها از روزنامه، مجله و …
چرا تلگرام جزیی از زندگی روزمره ما شده است؟

آلرژی و تغذیه

ساخت بنر