از «شهرزاد» تا «کانال های تلگرام»؛ پدیده های سال ۹۴ چه کسانی بودند؟

کرات آملی: روز پایانی سال ۹۴ بهانه ای است که دوباره سری به اتفاقات امسال بزنیم و پدیده های سال را با هم مرور کنیم.
سال پر اتفاق و پرحاشیه ۹۴ نیز به روزهای پایانی خود نزدیک شد. سالی که اتفاقات زیادی در درعرصه سیاسی، فرهنگی و ورزشی کشور رخ داد تا پدیده هایی از آن بیرون بیایند. اگر شما هم هوس کردید دفتر خاطرات سال ۹۴ را یک بار دیگر ورق بزنید با این گزارش پدیده های امسال را بشناسید.
۱۷۵ شهید غواص

کشف پیکر ۱۷۵ شهید غواص و ورود آنها به کشور در اردیبهشت ماه به یکباره در صدر اخبار کشور قرار گرفت. …

بازی آزاد

ساخت بنر