گوگل از جدیدترین پیام رسان خود رونمایی کرد+معرفی امکانات

گوگل از جدیدترین پیام رسان خود رونمایی کرد+معرفی امکانات
اینبار گوگل قصد دارد به شکلی جدی وارد رقابت در عرصه پلتفرمهای ارتباطی شود و باید صبر کرد و دید که آیا اینبار این شرکت قادر خواهد بود رقبای بزرگ و سرسختی همچون تلگرام یا واتس اپ و اسنپ چت را کنار بزند یا نه؟

گوگل از جدیدترین پیام رسان خود رونمایی کرد+معرفی امکانات

اینبار گوگل قصد دارد به شکلی جدی وارد رقابت در عرصه پلتفرمهای ارتباطی شود و باید صبر کرد و دید که آیا اینبار این شرکت قادر خواهد بود رقبای بزرگ و سرسختی همچون تلگرام یا واتس اپ و اسنپ چت را کنار بزند یا نه؟
گوگل از جدیدترین پیام رسان خود رونمایی کرد+معرفی امکانات

پرس نیوز