از قورباغه های یادگاری تا کانال تلگرام

– فکر می کنم آن هایی که نوجوانی را درک می کنند و در سن نوجوانی ، واقعاً نوجوانانه زندگی می کنند؛ مخصوصاً آن ها که پا را از گلیم زندگی درونی و حسی خود بیرون می گذارند و دغدغه های فرهنگی و اجتماعی را با شور نوجوانانه شان گره می زنند.

وبلاگ اطلاعات

آپدیت