از نرم افزار آموزشی داعش تا دردسرهای تلگرام برای آقای وزیر

از نرم افزار آموزشی داعش تا دردسرهای تلگرام برای آقای وزیر
تکذیب ارسال کالا آمازون به ایران ، دوره گردی مفتی های وهابی برای تسلیح تروریستها ، نروم افزار آموزشی داعش برای کودکان و … ترافیک بالایی در فضای مجازی داشت.

از نرم افزار آموزشی داعش تا دردسرهای تلگرام برای آقای وزیر

تکذیب ارسال کالا آمازون به ایران ، دوره گردی مفتی های وهابی برای تسلیح تروریستها ، نروم افزار آموزشی داعش برای کودکان و … ترافیک بالایی در فضای مجازی داشت.
از نرم افزار آموزشی داعش تا دردسرهای تلگرام برای آقای وزیر

خرید بک لینک

از به قاطر و اسب تشبیه کردن کاندیداها در کانال تلگرام هاشمی تا نخبه دانستن همه ثبت نامی ها توسط وزیر کشور

اظهارات دولتی ها و همفکران رفسنجانی در خصوص انتخابات نشان می دهد که آن ها به این مسئله نگاهی صفر یا صدی دارند.

اتوبیوگرافی

آپدیت نود 32