از فیلترینگ تلگرام تا فیبر نوری منازل از زبان واعظی

از فیلترینگ تلگرام تا فیبر نوری منازل از زبان واعظی
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام قیمت های اینترنت و تلفن ثابت را گمانه زنی دانست و گفت: امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.

از فیلترینگ تلگرام تا فیبر نوری منازل از زبان واعظی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام قیمت های اینترنت و تلفن ثابت را گمانه زنی دانست و گفت: امیدواریم تا پایان خرداد ماه خبر خوشی را در این زمینه به کاربران نهایی بدهیم.
از فیلترینگ تلگرام تا فیبر نوری منازل از زبان واعظی

بک لینک رنک 5

سپهر نیوز