گزارش هاشمی از سفرش به ایتالیا

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور گزارشی از فعالیت های خود در جریان سفر رییس جمهور به ایتالیا را در کانال تلگرام تشریح کرد.

موسیقی روز

تکنولوژی جدید