از نقش ستادگونه تلگرام در تبلیغات انتخاباتی تا فروکشی تب تلگرام بعد از انتخابات

گوشی های تلفن هوشمند در عرصه شبکه های اجتماعی موبایلی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان نقش تاثیرگذاری داشتند.

اتوبیوگرافی

آخرین اخبار ورزشی