از نقش ستادگونه تلگرام در تبلیغات انتخاباتی تا فروکشی تب تلگرام بعد از انتخابات

گوشی های تلفن هوشمند در عرصه شبکه های اجتماعی موبایلی در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان نقش تاثیرگذاری داشتند.

اتوبیوگرافی

آخرین اخبار ورزشی

از حاشیه های تلگرامی تا تخلفات انتخاباتی

تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی چند روزی است آغاز شده اما در تبلیغات این دوره از انتخابات، پدیده جدیدی به چشم می خورد که استفاده از قابلیت های شبکه های مجازی به خصوص تلگرام است.

مد روز

ساخت بنر