چرا ارج به چنین روزی مبتلا شد؟

چرا ارج به چنین روزی مبتلا شد؟
محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی در کانال تلگرام خود نوشت: هر چند اخبار ضد و نقیضی از تعطیلی کارخانه ارج به گوش می رسد اما شاید پاسخ به این پرسش که چرا چنین روزگاری بر ارج و واحدهای شبیه آن، می گذرد بسیارلازم است. نخست باید بدانیم که فرازو نشیب های زندگی یک بنگاه همواره، درس آموزاست.
گفته می شود بنگاه ها مانند انسان ها دوران تولد،رشد،بلوغ و کم کم پیری ومیرایی دارند اما برندها،آن هم برندهای ملی چنین فرآیندی را طی نمی کنند.
با این حال شنیدن تعطیلی ارج همان قدر مایه تعجب است که روزی در رسانه های آلمانی ب …

چرا ارج به چنین روزی مبتلا شد؟

محسن جلال پور رییس اتاق بازرگانی در کانال تلگرام خود نوشت: هر چند اخبار ضد و نقیضی از تعطیلی کارخانه ارج به گوش می رسد اما شاید پاسخ به این پرسش که چرا چنین روزگاری بر ارج و واحدهای شبیه آن، می گذرد بسیارلازم است. نخست باید بدانیم که فرازو نشیب های زندگی یک بنگاه همواره، درس آموزاست.
گفته می شود بنگاه ها مانند انسان ها دوران تولد،رشد،بلوغ و کم کم پیری ومیرایی دارند اما برندها،آن هم برندهای ملی چنین فرآیندی را طی نمی کنند.
با این حال شنیدن تعطیلی ارج همان قدر مایه تعجب است که روزی در رسانه های آلمانی ب …
چرا ارج به چنین روزی مبتلا شد؟

سپهر نیوز