تلگرام در انتظار ارتقا زیرساخت ها برای ورود به ایران

تلگرام در انتظار ارتقا زیرساخت ها برای ورود به ایران
خبرگزاری میزان- مدیرعامل یک شرکت خصوصی بیان کرد: کشور به دنبال ارتقا زیرساخت و ایجاد دیتا سنترهای مناسب برای ورود دیتاسنتر تلگرام به ایران است.

تلگرام در انتظار ارتقا زیرساخت ها برای ورود به ایران

خبرگزاری میزان- مدیرعامل یک شرکت خصوصی بیان کرد: کشور به دنبال ارتقا زیرساخت و ایجاد دیتا سنترهای مناسب برای ورود دیتاسنتر تلگرام به ایران است.
تلگرام در انتظار ارتقا زیرساخت ها برای ورود به ایران

مهارت برتر