احمد توکلی: کاش گشت نامحسوس فساد اقتصادی داشتیم

احمد توکلی: کاش گشت نامحسوس فساد اقتصادی داشتیم
روز نو :  یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی نسبت به گشت های نامحسوس اجتماعی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله…
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.

احمد توکلی: کاش گشت نامحسوس فساد اقتصادی داشتیم

روز نو :  یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی نسبت به گشت های نامحسوس اجتماعی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله…
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.
احمد توکلی: کاش گشت نامحسوس فساد اقتصادی داشتیم

آپدیت نود 32 ورژن 5

عکس