واکنش احمد توکلی به توقیف سایت جهان نیوز

واکنش احمد توکلی به توقیف سایت جهان نیوز
نماینده سابق مجلس در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات گفت: مردم نباید از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی اطلاع نگاه داشته شوند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، احمد توکلی در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز در مطلبی با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی کنید؟» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: «در خبرهای امروز آمده است که سایت جهان نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ …

واکنش احمد توکلی به توقیف سایت جهان نیوز

نماینده سابق مجلس در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز از سوی هیات نظارت بر مطبوعات گفت: مردم نباید از علت تصمیمات بزرگی مانند توقیف یک رسانه بی اطلاع نگاه داشته شوند.
به گزارش روز جمعه ایرنا، احمد توکلی در واکنش به توقیف سایت جهان نیوز در مطلبی با عنوان «چرا شفاف برخورد نمی کنید؟» که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت: «در خبرهای امروز آمده است که سایت جهان نیوز توقیف شد. چرا؟ به درستی معلوم نیست. حتی بر اصحاب جهان نیوز! خبر این است که دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام کرده «این هیات بر اساس بند ١١ …
واکنش احمد توکلی به توقیف سایت جهان نیوز

موزیک سرا