ماجرای خواستگاری احمد توکلی

ماجرای خواستگاری احمد توکلی
نماینده پیشین مجلس در کانال تلگرامی خود روایتی از ماجرای ازدواجش را منتشر کرد.
صدای ایران – به گزارش آفتاب نیوز، متنی که این نماینده در کانال تلگرام خود منتشر کرده به شرح زیر است:
موقع ازدواجم، یک خواستگاری ویژه از همسرم داشتم. دانشجوی مذهبی بودم و مادرم اصرار داشت که دختر خاله اش را انتخاب کنم که برادرش همبازی کودکی های من بود و گاهی هم به اصرار من او و دختر خاله او را که دو سالی از ما کوچکتر بودند به عنوان نخودی وارد بازی میکردیم. بعدها که بزرگتر شدیم و من گرایش مذهبی پیدا کردم و او هم در محیط …

ماجرای خواستگاری احمد توکلی

نماینده پیشین مجلس در کانال تلگرامی خود روایتی از ماجرای ازدواجش را منتشر کرد.
صدای ایران – به گزارش آفتاب نیوز، متنی که این نماینده در کانال تلگرام خود منتشر کرده به شرح زیر است:
موقع ازدواجم، یک خواستگاری ویژه از همسرم داشتم. دانشجوی مذهبی بودم و مادرم اصرار داشت که دختر خاله اش را انتخاب کنم که برادرش همبازی کودکی های من بود و گاهی هم به اصرار من او و دختر خاله او را که دو سالی از ما کوچکتر بودند به عنوان نخودی وارد بازی میکردیم. بعدها که بزرگتر شدیم و من گرایش مذهبی پیدا کردم و او هم در محیط …
ماجرای خواستگاری احمد توکلی

دانلود فیلم با لینک مستقیم