احمد توکلی: دولت در برخورد با مساله حقوق های نامتعارف تاکنون موفق بوده است

احمد توکلی: دولت در برخورد با مساله حقوق های نامتعارف تاکنون موفق بوده است
صدای صنعت -احمد توکلی بیانیه رییس جمهور به منظور پیگیری جدی حقوق های غیر متعارف را دارای نکات مثبت و امید آفرین بسیار دانست و آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم خواند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «عیدانه سلامت اداری، استقبال از بیانیه رییس جمهور» در صفحه تلگرام خود آورده است:
پدیده مبارک حساسّیت مردم شریف و رسانه های آزاده در برابر دست اندازی همراه با بی آزرمی تعدادی از مقامات و مدیران حکومتی، دارد خوش فرجام می شود. بستر ماه رمضان و شبهای قدرکه شبهای شهادت شهید عدالت …

احمد توکلی: دولت در برخورد با مساله حقوق های نامتعارف تاکنون موفق بوده است

صدای صنعت -احمد توکلی بیانیه رییس جمهور به منظور پیگیری جدی حقوق های غیر متعارف را دارای نکات مثبت و امید آفرین بسیار دانست و آن را عیدی روز فطر رییس جمهور به مردم خواند.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «عیدانه سلامت اداری، استقبال از بیانیه رییس جمهور» در صفحه تلگرام خود آورده است:
پدیده مبارک حساسّیت مردم شریف و رسانه های آزاده در برابر دست اندازی همراه با بی آزرمی تعدادی از مقامات و مدیران حکومتی، دارد خوش فرجام می شود. بستر ماه رمضان و شبهای قدرکه شبهای شهادت شهید عدالت …
احمد توکلی: دولت در برخورد با مساله حقوق های نامتعارف تاکنون موفق بوده است

یوزر نود 32 ورژن 7

مدلینگ