دو شبکه اجتماعی محبوب ایرانی ها کدامند؟

دو شبکه اجتماعی محبوب ایرانی ها کدامند؟
در شرایط امروز شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام در ایران، با ترافیک بیشتری نسبت به شبکه های اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک که زمانی در صدر توجه کاربران ایرانی بودند، روبه رو هستند.

دو شبکه اجتماعی محبوب ایرانی ها کدامند؟

در شرایط امروز شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام در ایران، با ترافیک بیشتری نسبت به شبکه های اجتماعی مانند توییتر و فیس بوک که زمانی در صدر توجه کاربران ایرانی بودند، روبه رو هستند.
دو شبکه اجتماعی محبوب ایرانی ها کدامند؟

خبرهای داغ