دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی

دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی
به گزارش تابناک خراسان شمالی به نقل از نسیم نیوز، سرهنگ علی اعتمادی با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه شخص یا اشخاصی از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برای او اقدام به ارسال پیام های متعدد و ایجاد مزاحمت می کنند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی با بیان این که مأموران پس از تحقیق و بررسی و انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند، افزود: متهم در بازجویی ها و با مشاهده مستندات، به بزه انتسابی خود اعتراف و مدعی شد که شاکی را نمی …

دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی

به گزارش تابناک خراسان شمالی به نقل از نسیم نیوز، سرهنگ علی اعتمادی با اعلام این خبر گفت: در پی شکایت فردی مبنی بر اینکه شخص یا اشخاصی از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برای او اقدام به ارسال پیام های متعدد و ایجاد مزاحمت می کنند، موضوع در دستور کار مأموران پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان قرار گرفت.
وی با بیان این که مأموران پس از تحقیق و بررسی و انجام اقدامات فنی و پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند، افزود: متهم در بازجویی ها و با مشاهده مستندات، به بزه انتسابی خود اعتراف و مدعی شد که شاکی را نمی …
دستگیری عامل ایجاد مزاحمت در شبکه های اجتماعی

سیستم اطلاع رسانی