آغاز فعالیت انتخاباتی و ستادهای خانگی

برخی نیز که زودتر از موعد حضور خود در انتخابات مجلس را اعلام کرده اند، این روزها سخت مشغول دلبری در تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی هستند و از برنامه هایشان برای عمران و آبادانی می گویند.

اتوبیوگرافی

استخدام ایران