راهنمای پیشگیری از هک تلگرام ؛ ازکجا بفهمیم که تلگرام ما هک شده است ؟

راهنمای پیشگیری از هک تلگرام ؛ ازکجا بفهمیم که تلگرام ما هک شده است ؟
همانطور که امروز در مطلبی برایتان نوشتیم ، به تازگی یک حفره امنیتی در اپلیکیشن تلگرام با نام SS7 پیدا شده که دسترسی هکرها را به اکانت تلگرام شما میسر می سازد.به همین دلیل در این مطلب ضمن آموزش روشی برای پیشگیری از هک تلگرام ، به شما خواهیم آموخت که اگر تلگرام شما هک شده چگونه دسترسی هکر به اکانت تلگرام خود را مسدود سازید.
قدم اول : پیشگیری از هک تلگرام
فعال سازی ورود دو مرحله ای یا Two Step Verifaction :
تلگرام امکانی را در اپلیکیشن خود فراهم کرده که شما با فعال کردن آن می توانید به پیشگیر …

راهنمای پیشگیری از هک تلگرام ؛ ازکجا بفهمیم که تلگرام ما هک شده است ؟

همانطور که امروز در مطلبی برایتان نوشتیم ، به تازگی یک حفره امنیتی در اپلیکیشن تلگرام با نام SS7 پیدا شده که دسترسی هکرها را به اکانت تلگرام شما میسر می سازد.به همین دلیل در این مطلب ضمن آموزش روشی برای پیشگیری از هک تلگرام ، به شما خواهیم آموخت که اگر تلگرام شما هک شده چگونه دسترسی هکر به اکانت تلگرام خود را مسدود سازید.
قدم اول : پیشگیری از هک تلگرام
فعال سازی ورود دو مرحله ای یا Two Step Verifaction :
تلگرام امکانی را در اپلیکیشن خود فراهم کرده که شما با فعال کردن آن می توانید به پیشگیر …
راهنمای پیشگیری از هک تلگرام ؛ ازکجا بفهمیم که تلگرام ما هک شده است ؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی